Czy jesteś osobą godną zaufania?

Wybierz odpowiedź, która najlepiej do Ciebie pasuje.

Nigdy nie zdradzam powierzonych mi tajemnic.