Jak dobrze znasz sąsiadów Polski?

Który z tych krajów nie sąsiaduje z Polską?

Ukraina

Litwa

Austria

Słowacja