Jak dobrze znasz sąsiadów Polski?

Który z tych krajów nie sąsiaduje z Polską?

Austria

Słowacja

Ukraina

Litwa