Czy dobrze znasz motywy węgierskie w sztuce?

Twórcą fortepianowych "Rapsodii węgierskich" jest:

Ferenc Liszt

Robert Schumann

Johannes Strauss

Franz Schubert