Jak dobrze znasz planetę Ziemię?

Jaki jest stosunek łącznej masy ludzi do łącznej masy mrówek na Ziemi?

100:1

1:1

1:30