Jak dobrze znasz planetę Ziemię?

Ile procent wody na Ziemi stanowią wody słodkie?

Od 20% do 30%

Od 9% do 12%

Od 2% do 3%

Od 70% do 80%