20 przekrojowych pytań z nauk ścisłych - jak sobie poradzisz?

Przekonaj się, na jakim poziomie jest Twoja wiedza z nauk ścisłych!

Rozpoznaj wzór związku chemicznego, podlicz sumę liczb od 1 do 10 i wskaż, która z figur nie ma wszystkich boków tej samej długości.