"Jękły - głuche kamienie: Ideał - zrobił kuku!" Czy wiesz który wers wiersza został zmieniony?

Kazano w kraju niewinnej dziecinie

Modlić się za mnie co dzień... a ja przecie

Wiem, że mój okręt nie do kraju płynie,

Gdzie się mój żywot skończy, czy wiecie?