"Jękły - głuche kamienie: Ideał - zrobił kuku!" Czy wiesz który wers wiersza został zmieniony?

Na wyspach Szarpidrutach

Podobno jest kot w butach,

Widziano także osła,

Którego mrówka niosła,