Czy Twój partner będzie dobrym ojcem?

1 / 15

Potrafi zachować pogodę ducha i przytomność umysłu po bezsennej nocy.

Często

Czasami

Rzadko

Nigdy