Czy odgadniemy, którym dzieckiem swoich rodziców jesteś?

1 / 10

Czuję się trochę lekceważony

Dużo ode mnie wymagają

Bardzo się o mnie troszczą