Czy przyniósłbyś wstyd swojemu nauczycielowi od biologii?

1 / 12

Tętnice

Żyły