Czy chcesz sprawdzić swoją znajomość pierwiastków chemicznych?

1 / 10

Boraks

Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Kernit

Aszaryt