Najważniejsze wielkości fizyczne - pamiętasz, jak je zapisujemy?

Siła, masa, energia - na lekcjach fizyki zapisywaliśmy je za pomocą jednej litery. Przypomnij sobie, jak to było!