Gdzie zabierze Cię podróż w czasie?

Jak spędzasz wolny czas?

Czytam czasopisma naukowe lub artykuły w internecie

Lubię sobie pomarzyć...

Udzielam się na forum internetowym, spotykam się ze znajomymi

Słucham muzyki, odpoczywam

Chodzę do kina lub teatru