Czy rozpoznasz pisarza na zdjęciu?

Który z portretów przedstawia Mikołaja Reja?