Jak poradziłbyś sobie na sprawdzianie w podstawówce?

GEOGRAFIA

Gleby powstałe w dolinach rzecznych, które wskutek odkładania się osadów rzecznych charakteryzują się dużą żyznością, to:

Rędziny

Mady