Sprawdź, którym z czterech typów charakteru jesteś!

Dostajesz dobrą wiadomość. Jak reagujesz?

Cieszysz się i myślisz, jak wyciągnąć z tego jeszcze więcej korzyści.

Jesteś zadowolony, ale reagujesz spokojnie.

Marzysz o tym, aby z usłyszanej wiadomości wyniknęło coś dobrego.

Okazujesz dziki entuzjazm i radość.