Czy potrafisz uczyć się przez obserwację?

Nie powielam błędów popełnionych przez ludzi z mojego otoczenia w analogicznej sytuacji.