Czy masz duszę artysty?

1 / 8

1. Często zauważasz coś ciekawego, a inni tego nie widzą?

Bardzo często

Raczej nie

Czasami