Tylko 1 na 5 osób nie popełnia w tym quizie błędu!

Australii

Afryki

Azji

Ameryki Południowej