Tylko 1 na 5 osób nie popełnia w tym quizie błędu!

Australii

Ameryki Południowej

Azji

Afryki