Czy masz poglądy feministyczne?

Czy uważasz, że kobiety powinny brać czynny udział w życiu publicznym, politycznym?

Najlepszym miejscem dla kobiety jest dom

Mogą brać udział w życiu publicznym, ale tylko w takim stopniu, żeby dom i rodzina na tym nie ucierpiały

Oczywiście, co za pytanie?

Tak