Czy będziesz mógł się pochwalić zwycięstwem w tym quizie?

Brugii

Lizbonie

Amsterdamie

Wenecji