Czy będziesz wiedział, jakiej liczby brakuje w tych zdaniach?