Tylko nieliczni robią mniej niż 3 błędy!

1 / 10

Z którego plemienia wywodziła się dynastia Piastów?

Czechów

Mazowszan

Polan

Morawian