20 przekrojowych pytań z literatury - jak sobie poradzisz?

1 / 20

Autorem której powieści NIE jest Joseph Conrad?

Jądro ciemności

Nostromo

Przypadki Robinsona Kruzoe

Lord Jim