Jak wiele wiesz o chmurach w sztuce?

Na zdjęciu widzimy obraz Johna Constable´a "Studium chmur". Malarz jest angielskim:

Kubistą

Pointylistą

Pejzażystą

Batalistą