Jak bardzo produktywny jesteś?

Przed 8

Po 8

To zależy od dnia

Pracuję w nocy