Jak dobrze znasz powiedzenia związane z głową?

1 / 12

Być rozsądnym, zaradnym, umieć sobie radzić, znaczy tyle, co mieć głowę na:

Pokaz

Fest

Szyi

Karku