Tylko geniusz rozwiąże ten quiz bez popełnienia błędu!

1 / 12

Lęk przed przebywaniem w zamkniętych, niedużych pomieszczeniach

Lęk przed ludźmi

Lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni

Lęk wysokości