10 prostych pytań, ale prawie każdy wpada co najmniej raz