Odpowiedz na 10 pytań, a powiemy Ci, ile wiadomości wciąż pamiętasz ze szkoły!

1 / 10

JĘZYK POLSKI

Któremu polskiemu pisarzowi zawdzięczamy stworzenie takich postaci jak Tomasz Judym i Cezary Baryka?

Henryk Sienkiewicz

Władysław Reymont

Bolesław Prus

Stefan Żeromski