Co wiesz o języku esperanto?

1 / 12

Dla przedstawiciela której z niżej wymienionych narodowości język esperanto jest językiem ojczystym?

Dla Meksykanina

Dla żadnego z wymienionych

Dla Nigeryjczyka

Dla Brazylijczyka

Dla Hiszpana

Esperanto jest językiem sztucznym, wymyślonym, tak więc każdy człowiek musi się go nauczyć.

Dalej