Jak dobrze znasz treść historii biblijnych?

1 / 30

W jaki sposób król Salomon znalazł odpowiedź, która z dwóch kobiet jest matką niemowlęcia?

Rozkazał sprawdzić znamię

Rozkazał je rozciąć na pół

Rozkazał je utopić

Rozkazał je otruć