Jak wiele wiesz o mormonach?

1 / 10

Mormoni to wyznawcy kościołów powstałych w wyniku działalności Josepha Smitha, uważanego za:

Pomazańca

Proroka

Apostoła

Mesjasza