Czy potrafisz dobrze planować?

1 / 12

Odległy w czasie

Odległy w czasie, ale podzielony na etapy

Nieprecyzyjny, jeśli chodzi o datę

Wyznaczony tylko na najbliższe dni lub miesiące