Jeśli skończyłeś gimnazjum, ten quiz nie powinien być trudny!

W drugiej połowie XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła na rzecz Turcji:

Lwów

Podole

Zaporoże

Wołyń