Czy jesteś mistrzem języka polskiego?

Nawet najbardziej zaprawieni w bojach mistrzowie języka czasami wahają się w odniesieniu do często mylonych znaczeniowo wyrazów bądź związków frazeologicznych utrwalonych w błędnej formie.

Sprawdź, czy jesteś w stanie rozwiązać ten quiz z kompletem poprawnych odpowiedzi!