Jak dobrze jest Ci znany motyw Żydów w sztuce?

Powieść "Meir Ezofowicz" napisała:

Maria Dąbrowska

Eliza Orzeszkowa

Irena Tuwim

Maria Konopnicka