20 przekrojowych pytań z biologii - jak sobie poradzisz?

Który z naukowców dokonał odkrycia penicyliny?

Ludwik Pasteur

Robert Koch

Karol Trochanowski

Alexander Fleming