20 przekrojowych pytań z biologii - jak sobie poradzisz?

Który z naukowców dokonał odkrycia penicyliny?

Alexander Fleming

Karol Trochanowski

Ludwik Pasteur

Robert Koch