20 przekrojowych pytań z biologii - jak sobie poradzisz?

Który z naukowców dokonał odkrycia penicyliny?

Karol Trochanowski

Robert Koch

Ludwik Pasteur

Alexander Fleming