Czy dopasujesz wyraz do definicji?

1 / 12

Odchylenie od normy; nieprawidłowość to:

Antynomia

Dywagacja

Oksymoron

Anomalia