Czy rozpoznasz, które określenie nie pasuje do trzech pozostałych? (część szósta)

1 / 10

Chrońmy!

Niewykonana praca

W szkole

Szumi dokoła