Na jakim poziomie jest Twoja wiedza z chemii?

W której grupie układu okresowego pierwiastków znajduje się wapń?

Metale ziem alkalicznych

Niemetale

Gazy szlachetne

Aktynowce