Czy jesteś mistrzem języka polskiego?

1 / 25

Jeżeli umieszczasz w umowie dodatkowy warunek bądź zastrzeżenie, to będzie:

Klauzura

Klauzula