Przysłowia polskie - jak dobrze je znasz?

Znasz polskie przysłowia? Czy aby na pewno?
Dokończ więc zdanie!

Gdzie kucharek sześć... Człowiek człowiekowi... Od świętej Anki... Przysłowia i powiedzenia, z którymi na pewno często się stykałeś.