TOP 12 najbardziej zaludnionych państw świata - rozpoznasz je na mapie?

Czy bez problemu wskażesz położenie na mapie 12 najbardziej zaludnionych państw świata?
Dla geografa to łatwe zadanie, a na jakim poziomie jest Twoja wiedza?