Czy uporządkujesz chronologicznie premierów III RP?

Czy wiesz, kto był pierwszym premierem III RP w latach 1989 - 1991? Możemy zdradzić, że to będzie pierwsze pytanie. W tym quizie raczej powinno być z górki!