Zwierzęta morskie - rozpoznasz je na obrazkach?

Czy uda Ci się rozpoznać zwierzęta morskie na obrazkach?

Quiz przeznaczony do rozwiązywania pod opieką osoby dorosłej - rodzic czyta, a dziecko wskazuje zwierzęta na obrazkach.
Zadanie można dodatkowo urozmaicić i poprosić dziecko o naśladowanie odgłosów niektórych z tych zwierząt.