Kwiatowy sprint - sprawdzisz swój refleks i spostrzegawczość? #45

Czy jesteś gotowy na ekscytujące wyzwanie? 👀
Kwiatowy sprint to gra, która przetestuje Twoją spostrzegawczość, logiczne myślenie i szybkość działania!

Za chwilę zobaczysz planszę pełną kwiatów. Bądź jednak czujny, bo mogą na Ciebie czekać też pewne niespodzianki! Szukaj zestawów 3 identycznych kwiatów tak długo, aż na planszy nic nie pozostanie. Zwracaj uwagę na czas!

Gotowy do zabawy? Chwila skupienia i... zaczynamy!🌸🌻🌷

Instrukcja gry Trójkowy sprint
Cel gry

Celem gry jest wyczyszczenie planszy poprzez połączenie wyznaczonej ilości zestawów trzech identycznych obrazków. Na znalezienie każdej trójki identycznych obrazków masz określoną ilość czasu.

Zasady

Gra odbywa się na planszy wypełnionej różnymi obrazkami. Ramka w górnej części ekranu pokazuje, ile zestawów trójek należy zebrać, aby gra zakończyła się sukcesem.

Po kliknięciu w obrazek, przeskakuje on do paska znajdującego się w górnej części planszy, w którym mieści się maksymalnie 5 obrazków. Jeśli w pasku zostaną umieszczone trzy identyczne obrazki, znikają one z paska, robiąc miejsce dla kolejnych obrazków. Jeśli w górnym pasku umieszczono 5 obrazków, a wśród nich nie ma żadnej trójki, gra się kończy.

Obrazki na planszy mogą być ułożone warstwowo, co oznacza, że nie dla wszystkich obrazków na planszy w danym czasie widoczne są zestawy trójek. Kliknięcie w obrazek powoduje, że odsłania on kolejny obrazek. Nowe obrazki pojawiają się tak długo, aż możliwe będzie utworzenie wskazanej ilości trójkowych zestawów. Dodatkowo na planszy mogą znajdować się "zamrożone" pola, pod którymi również znajdują się obrazki. Klikanie w obrazki znajdujące się obok "zamrożonych" pól, powoduje ich odblokowanie do gry.

Na znalezienie każdej trójki identycznych obrazków masz określoną ilość czasu, co oznaczone jest spadającym czasem. W górnej części planszy znajdują się 3 ikony zegara, oznaczające Twoje 3 szanse. Jeśli trójka identycznych obrazków nie zostanie wskazana w wyznaczonym czasie, jeden zegar znika. Jeśli czas spadnie trzy razy bez wskazania trójki identycznych obrazków, następuje koniec gry.

Zakończenie gry

Gra kończy się sukcesem, jeśli udało się połączyć w trójki wyznaczoną ilość obrazków z zachowaniem minimum jednej szansy czasu.
Gra kończy się porażką, jeśli zabrakło miejsca w pasku lub jeśli skończył się czas.

Wskazówki
  • Obserwuj całą planszę i staraj się zapamiętywać obrazki, które odkryłeś, ale nie udało Ci się od razu dopasować. Może Ci to pomóc w szybszym znalezieniu trójek w kolejnych ruchach.
  • Przed kliknięciem w obrazek upewnij się, że na planszy znajdują się trzy identyczne obrazki.
  • Jeśli na planszy są "zamrożone" pola, próbuj klikać w obrazki znajdujące się obok "zamrożonych" pól, aby odblokować je do gry.
Wiedza w pigułce

Jak długo rozwija się mózg?

Trening umysłu

Mózg człowieka nie jest w pełni ukształtowany aż do około 25. roku życia. Rozwój mózgu zaczyna się od jego tylnej części i stopniowo posuwa się do przodu. Płaty czołowe, które kontrolują planowanie i rozumowanie, formują się jako ostatnie.