Tylko 1 na 25 osób rozpoznaje te same odcienie koloru czerwonego!