Czy połączysz w pary miasta leżące w tym samym państwie?

Twoje zadanie to połączyć w pary miasta leżące w tym samym państwie. Zaczynamy!