Tylko 1 na 10 osób pamięta te wszystkie wydarzenia z lat 60.!

Jak dużo wiesz o ważnych wydarzeniach lat 60.? Sprawdź swoją wiedzę historyczną o tej dekadzie!

Co zapoczątkowało wydarzenia Marca 1968 w Polsce? Czy pamiętasz imiona członków zespołu The Beatles?