Polskie piosenkarki lat 60., 70. i 80. - rozpoznasz je na zdjęciach?